Her på siden finder du vores udlejnings produkter, data, betingelser og priser.
Brug panelet til venstre til at navigere rundt på siden.
Du kan også forespørge via email om en maskine er ledig den dag du ønsker at bruge den ved af klikke på kontakt os.

Alt materiel udleveres fuld tanket, og tankes igen ved aflevering på lejers regning.
Ved længere leje perioder kontakt os for aftale.

For mere information eller bestilling, ring på 75 33 15 57 eller skriv til butik@shell-billund.dk

Priser med moms
Materiel 4 timer Dag Weekend Uge Ekstra timer
Pladevibrator 200 350
Minigraver 600 975 100
Minilæsser 600 975 100
Levering/afhentning 300.- for hver kørsel op til 15 km. radius.
Trailer type 1 lille 100 175 300 700
Trailer type 2 mellem 150 275 500 1275
Trailer type 3 stor 200 375 700 1775
Trailer type 4 ekstra stor 250 450 850 2150
Selvrisiko reduktion 49 49 Pr. påbegyndt døgn
Lastbil / varevogn
pr. dag
950 inkl. 100km ekstra 2,50kr/km
(2500,- depositum)
Lastbil / varevogn
weekend
1750 inkl. 200km ekstra 2,50kr/km

 

Priser uden moms
Materiel 4 timer Dag Weekend Uge Ekstra timer
Pladevibrator 160 280
Minigraver 480 780 80
Minilæsser 480 780 80
Levering/afhentning 240.- for hver kørsel op til 15 km. radius.
Trailer type 1 lille 80 140 240 560
Trailer type 2 mellem 120 220 400 1020
Trailer type 3 stor 160 300 560 1420
Trailer type 4 ekstra stor 200 360 680 1720
Selvrisiko reduktion 39 39 pr. påbegyndt døgn
Lastbil / varevogn
pr. dag
760 inkl. 100km ekstra 2kr/km
(2500,- depositum)
Lastbil / varevogn weekend 1400 ink. 200km ekstra 2kr/km
Betingelser – Maskiner

Generelle betingelser:

 1. Lejeren har ansvaret for maskinen og personer i dens nærvær. Udlejer er ikke ansvarlig for økonomisk tab eller tidstab i tilfælde at driftstop ud over beløbet, som lejer har betalt for den uvirksomme periode.
 2. Maskinen bliver leveret i fuldt optanket stand. Den bliver også fyldt op ved aflevering på lejers regning. Inkluderet i et døgn er 8 timers drift. Ved længere drift afregnes kr. 80 + moms pr påbegyndt time. Hvis lejer har maskinen i flere døgn kan timerne naturligvis fordeles som ønsket.
 3. Såfremt lejeren har beskadiet maskinen, skal lejeren betale kr. 2500 i selvrisiko eller betale det beløb maskinen er skadet for. Lejeren forpligter sig til af erstatte bortkommet udstyr til dagspris uanset hændelsesforløbet.
 4. Eventuelle udgifter for lejer på grund af uheld er udlejer uvedkommende.
 5. Lejer skal selv kontrollere, om der er skader på maskinen inden brug, og hvis dette er tilfældet kontaktes udlejer.
 6. Lejede maskiner er fuldt forsikrede. Selvrisiko udgør kr. 6000.
 7. Udlejer kontrollerer oliestand, og at maskinen er iorden inden aflevering, men hvis maskinen er udlejet i flere døgn er lejer ansvarlig for at kontrollere oliestanden og den daglige vedligeholdelse. Hvis der er tvivl om dette kontakt da udlejer.
 8. Materiel afleveres og tilbageleveres i rengjort stand. Rengøring af materiel afregnes kr. 320 + moms pr. time.
Betingelser – Trailer

Generelle betingelser:

 1. Traileren må kun føres af lejeren eller af de i kontrakten navngivne personer. Udlejeren er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede. Udlejeren er ikke økonomisk ansvarlig for tids tab eller andet tab som lejer måtte påføres som følge af funktions svigt af det lejede. Udlejeren er ikke ansvarlig for drift tab, avance tab eller indirekte tab.
 2. Traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer. Traileren skal tilbageleveres til udlejerers plads til den fastsatte tid, og i samme stand som ved modtagelsen. Lejemålet kan kun forlænges ved ny aftale. Overskridelse af den aftalte tidsfrist betales med den aktuelle timepris. Lejer erklærer sig indforstået med, at udlejer i tilfælde at lejers svigtende tilbagelevering at det lejede udstyr kan sætte sig i besiddelse af udstyret gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for lejers regning.
 3. Såfremt lejeren har beskadiget traileren, er udlejer berettiget til at tilbageholde det indbetalte depositum, indtil der foreligger en opgørelse over reparationens omfang, for herefter at modregne depositum beløbet i skaden. Lejeren forpligter sig ligeledes til at erstatte bortkommet eller beskadiget udstyr til dagspris uanset hændelses forløb.
 4. Eventuelle udgifter for lejer på grund af uheld er udlejer uvedkommende.
 5. Lejer skal selv kontrollere, om der er skader på traileren, og om lys og tegngivning er i orden inden brug, hvis dette er tilfældet kontaktes udlejer inden de forlader udlejningsstedet.
 6. Det påhviler lejer et ansvarsforsikre trækkrogen på køretøjet. Vigtigt: Da dette ikke er en forsikring der automatisk er omfattet af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.
 7. Lejede maskiner og køretøjer er fuldt forsikrede. Selvrisiko udgør kr. 2500. Lejeren kan mod en afgift på kr. 49 pr. døgn reducere selvrisikoen til kr. 500
 8. Det er lejers ansvar, at være i besiddelse af kørekort, der giver ret til at trække den lejede trailer.
  Materiel afleveres og tilbageleveres i rengjort stand. Rengøring af materiel afregnes kr. 320 + moms pr. time.
Betingelser – Lastbil

Generelle betingelser:

 1. Lastbilen må kun føres af lejeren eller af de i kontrakten navngivne personer. Udlejeren er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede. Udlejeren er ikke økonomisk ansvarlig for tids tab eller andet tab som lejer måtte påføres som følge af funktions svigt af det lejede. Udlejeren er ikke ansvarlig for drift tab, avance tab eller indirekte tab.
 2. Lastbilen må ikke fremlejes. Lastbilen skal tilbageleveres til udlejerers plads til den fastsatte tid, og i samme stand som ved modtagelsen. Lejemålet kan kun forlænges ved ny aftale. Overskridelse af den aftalte tidsfrist betales med den aktuelle timepris. Lejer erklærer sig indforstået med, at udlejer i tilfælde at lejers svigtende tilbagelevering at det lejede udstyr kan sætte sig i besiddelse af udstyret gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for lejers regning.
 3. Eventuelle udgifter for lejer på grund af uheld er udlejer uvedkommende.
 4. Lejer skal selv kontrollere, om der er skader på lastbilen, og om lys og tegngivning er i orden inden brug, hvis ikke dette er tilfældet kontaktes udlejer inden de forlader udlejningsstedet.
 5. Lejede maskiner og køretøjer er fuldt forsikrede. Selvrisiko udgør kr. 6000.
 6. Materiel afleveres og tilbageleveres i rengjort stand. Rengøring af materiel afregnes kr. 320 + moms pr. time. Lastbilen bliver leveret i fuldt optanket stand. Den bliver også fyldt op ved aflevering på lejers regning.